Pri stavbe budovy boli použité profesionálne elektrické a naftové ohrievače od firmy Eprofi.sk

Pescan Galéria

Developer: PESCAN DEVELOPMENT, s. r. o.

Architektúra: Compass, s.r.o.

Autori: Ing. arch. Juraj Benetin, Ing. arch. Miroslav Čatloš, Ing. arch. Droždiak, Ing. arch. Miroslava Gašparová, Ing. arch. Matej Grébert

Spoluautori: Ing. Peter Cibulka, Ing. arch. Juraj Česelský


Miesto: Piešťany


Kancelárske plochy: 3 051m2

Plocha apartmánových bytov: 51 – 119 m2

Plocha obchodných prevádzok: 67 – 148 m2

Budova

Pôdorys pohľad severný Pescan Galéria Piešťany

Severný pohľad


Pôdorys pohľad východný Pescan Galéria Piešťany

Východný pohľad


Pôdorys pohľad západný Pescan Galéria Piešťany

Západný pohľad


Situacia lokalita Pescan Galéria Piešťany

Situácia do lokality


Situacia lokalita Pescan Galéria Piešťany

Situácia do lokality


Podlažia

Pôdorys 1 nadzemného podlažia Pescan Galéria Piešťany

Pôdorys 1 nadzemného podlažia


Pôdorys 2 a 3 nadzemného podlažia Pescan Galéria Piešťany

Pôdorys 2 a 3 nadzemného podlažia


Pôdorys 4 nadzemného podlažia Pescan Galéria Piešťany

Pôdorys 4 nadzemného podlažia


Pôdorys 5 nadzemného podlažia Pescan Galéria Piešťany

Pôdorys 5 nadzemného podlažia


Pôdorys 6 nadzemného podlažia Pescan Galéria Piešťany

Pôdorys 6 nadzemného podlažia

Späť