Výstavba Pescan Galerie v centre sa zdrží

Autor: Michal Petruška

Piešťanský týždeň, 30. 9. 2008, Č. 40


Plánovaná výstavba Pescan Galerie na rohu Rázusovej ulice a Námestia E. Murgaša oproti hotelu Satelit sa zdrží. Spoločnosť Pescan Development, s.r.o., plánovala začiatok výstavby polyfunkčného domu už na október tohto roku, zdrží ju však odvolanie proti územnému povoleniu, ktoré projekt stavby získal na mestskom úrade.


Odvolanie proti povoleniu výstavby polyfunkčného domu podal advokát Miloš Papcun, právny zástupca spoločnosti prevádzkujúcej hotel Satelit. Nepozdáva sa mu výška plánovanej budovy, ktorá má mať šesť nadzemných podlaží, a najmä fakt navýšenia stavby nad úrovňouterénu o 80 centimetrov. Aj preto musel investor vypracovať svetlo-technickú štúdiu, ktorá zisťovala, či stavba nezasiahne do vlastníckych práv majiteľov hotela. „Na dotknutej parcele by mali byť len budovy do výšky piatich nadzemných podlaží. Zamýšľaná stavba obmedzí terasu hotela a tiež počas výstavby bude prevádzka hotela obmedzená,” hovorí o svojich námietkach advokát Papcun. Konateľ spoločnosti Pescan Development Štefan Bernát naopak hovorí, že celý projekt je v súlade s územným plánom mesta Piešťany a Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Piešťan, o čom svedčí aj získané územné povole nie.


„Námietky právneho zástupcu spoločnosti Hotel in Slovakia, ktorá prevádzkuje hotel Satelit, boli vznesené už ústne počas konania a príslušný stavebný úrad ich zamietol ako neopodstatnené a povolenie nám vydal. Teraz ide len o naťahovanie času z ich strany, sú to neopodstatnené a subjektívne dôvody,” hovorí Bernát. Po absolvovaní odvolacieho konania čaká spoločnosť Pescan Developments vybavovanie stavebného povolenia. Nový termín začiatku výstavby polyfunkčného domu si konateľ spoločnosti netrúfa odhadnúť.


Celková suma investície sa pohybuje vo výške 250 miliónov korún. Nové administratívno-obchodné centrum vyrastie hneď vedľa už existujúcej budovy tvoriacej súčasný roh Rázusovej ulice a Námestia E. Murgaša. Na 900 metroch štvorcových novozastavanej plochy vznikne 570 m2 určených pre maloobchodné prevádzky, 2990 metrov bude slúžiť ako kancelárske priestory a na vrchných dvoch ustúpených podlažiach budú luxusné obytné apartmány. Rozdielom oproti polyfunkčnému domu Aupark bude, že obchody a kancelárie nebude spoločnosť prenajímať, ale plánuje ich odpredať záujemcom do osobného vlastníctva. Obchody na prízemí budovy budú skryté v podhubí, a teda kryté pred nepriazňou počasia. Prechod na Poštovú ulicu zostane zachovaný. V suteréne polyfunkčného domu vznikne 75 parkovacích miest, preto bude potrebné vyriešiť aj napojenie výjazdu z garáží na existujúcu cestu. Dnes totiž môže týmto úsekom prechádzať len mestská hromadná doprava a turistický vláčik.

So stavbou Pescan Galérie začnú vo februári

Redakcia

Piešťanský týždeň, 2. 12. 2008, Č. 49


V poslednom septembrovom čísle sme informovali o zamýšľanej výstavbe polyfunkčného domu Pescan Galéria na rohu Rázusovej ulice a Námestia J. Murgaša. Stavba mala problémy so získaním územného povolenia, proti jeho udeleniu sa totiž ozval zástupca majiteľov hotela Satelit. Nakoniec však 11. novembra 2008 Krajský stavebný úrad v Trnave vydal rozhodnutie, ktorým potvrdil rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Mestským úradom Piešťany. Preto sme Štefana Bernáta, konateľa investorskej spoločnosti Pescan Development, požiadali o rozhovor.


Kedy začne vaša spoločnosť s výstavbou a prácami na budúcej Pescan Galérii?


Momentálne čakáme na právoplatnosť územného rozhodnutia, ktoré by malo byť v týchto dňoch, a následne budeme žiadať o vydanie stavebného povolenia. So začatím výstavby sme pôvodne počítali ešte v tomto roku, avšak vzhľadom na dlhší administratívny proces s povoleniami predpokladáme začatie stavby najneskôr v mesiaci február 2009.


Ako tieto práce zasiahnu „život v meste“?


Život v meste by mali tieto práce zasiahnuť iba v minimálnej miere. Výkopové práce a založenie objektu budú najnáročnejšou etapou výstavby. Budeme sa ich však snažiť v maximálnej miere časovo skrátiť. Všetky práce sa budeme snažiť organizovať tak, aby mali čo najmenší vplyv na okolie.


Kedy bude stavba dokončená?


Stavbu plánujeme dokončiť do 14 mesiacov od začatia výstavby. Samotná hrubá stavba, kde zásobovanie je najkomplikovanejšie a najintenzívnejšie, by však nemala trvať dlhšie ako šesť mesiacov.


Čo sa v Pescan Galérii bude nachádzať?


Pescan Galéria je, dá sa povedať, jedinečným projektom v Piešťanoch. Poskytne luxusné administratívne priestory so štandardom A, niekoľko obchodných priestorov na prízemí s veľkými výkladnými plochami a naposledných dvoch podlažiach sa bude nachádzať 12 nadštandardných apartmánov s atraktívnym výhľadom a veľkými terasami. Projekt rieši aj parkovanie a to priamo v budove vsuteréne. Medzi „výnimočnosti“ tohto projektu, okrem samotnej polohy v priamom centre mesta, by som zaradil 24-hodinovú strážnu službu, klimatizáciu a moderný vykurovací systém vo všetkých priestoroch, celopresklenú fasádu s otvárateľnými oknami, štruktúrovanú kabeláž, zdvojené podlahy v administratívnych priestoroch, reprezentatívny vstup s recepciou a moderný systém požiarnej ochrany.


Je tento zámer istý alebo môže prísť k zmenám počas výstavby?


Nepočítame so zmenou zámeru. Môže dôjsť iba k časovému sklzu z dôvodu možných zdržaní v stavebnom konaní.


Máte už predstavu, kto bude nájomcom obchodných priestorov, teda aké obchody v centre Piešťan pribudnú?


Celý projekt, teda všetky priestory, budú na predaj do osobného vlastníctva a bude zabezpečovaný cez spoločnosť REGIA Real, a.s., ktorá nás presvedčila o svojej vysokej profesionalite už v priebehu prípravy projektu.


Ako to bude s bytmi, budete ich prenajímať alebo ich odpredáte záujemcom? Aká bude cena za štvorcový meter?


Ako som už spomenul, všetky priestory, čiže aj byty (apartmány), budú na predaj. Pre záujemcov sa budeme snažiť ponúknuť aj výhodné spôsoby spolufinancovania kúpy, či už cez hypotekárne úvery, alebo aj formou leasingu jednotlivých priestorov. Cena sa nebude určovať na meter štvorcový, ale za priestor ako celok a bude zodpovedajúca ponúknutej kvalite a štandardu.


Budú sa dať byty kúpiť už vopred alebo sa budú predávať až po dokončení a kolaudácii?


V týchto dňoch začíname s marketingovou kampaňou k projektu a aj so samotným predajom.


Pripravujete aj iné projekty v tomto regióne?


Áno, rád by som spomenul pripravovaný projekt apartmánového domu hotelového typu BLUE WAVE APARTMENTS, ktorý bude v areáli bývalého autocampingu v obci Banka. Ide o apartmány určené na predaj s výhľadom na panorámu Piešťan a v priamom styku s riekou Váh a vodnou nádržou Sĺňava. V rámci projektu budú vybudované aj priestory na poskytovanie doplnkových služieb pre budúcich majiteľov ako reštaurácia, kaviareň, recepcia, wellness, konferenčné a klubové priestory. Tento projekt bude spĺňať aj požiadavky najnáročnejšej klientely, vyznávačov moderného životného štýlu so zameraním na aktívny odpočinok.

Späť